Prekrivanje krovova – prekrivanje svih vrsta limenih pokrova (trapez, imitacija crijepa, falcani krovovi, izrada kupola i tornjeva na crkvama.