Valevarium
Limarsko izolacijski obrt
Ulica: Kućina 10
Mjesto: HR - 51000 Rijeka
Telefon: +385 (51) 26 71 41
Fax: +385 (51) 26 71 41

e-mail:valevarium@gmail.com